Odd. stížností a svobodného přístupu k informacím

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím vede centrální evidenci došlých stížností, pochval, anonymních podání a petic občanů, dozoruje jejich vyřizování příslušnými odbory, koordinuje příslušné odbory dle jejich věcné kompetence a prošetřuje závažné nebo opakované stížnosti a podání. V případě potřeby spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a provádí pro ně vyžádaná šetření.

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím dále vede centrální evidenci žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v této oblasti poskytuje metodickou pomoc ostatním organizačním složkám ÚMČ a podílí se na zpracování vnitřních směrnic a instrukcí. Oddělení též zajišťuje zveřejnění informací poskytnutých na žádost způsobem umožňujícícím dálkový přístup.

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím vykonává komplexní správu úřední desky ÚMČ Praha 10. U zveřejňovaných osobních údajů vykonává dohled nad dodržováním zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Rozbor stížností za rok 2015

Rozbor stížností za rok 2016

Rozbor stížností za rok 2017

Rozbor stížností za rok 2018

Rozbor stížností za rok 2019

Náplň práce a úkoly: 

 • vykonává komplexní správu úřední desky ÚMČ Praha 10 a u zveřejňovaných osobních údajů dohlíží na dodržování zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • vede centrální evidenci došlých stížností, pochval, anonymních podání a petic občanů, dozírá na jejich vyřizování příslušnými odbory, koordinuje příslušné odbory dle jejich věcné kompetence a prošetřuje závažné, opakované stížnosti a podání. V případě potřeby spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a provádí pro ně vyžádaná šetření.
 • vede centrální evidenci žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v této oblasti zajišťuje metodickou pomoc ostatním organizačním složkám ÚMČ a podílí se na zpracování vnitřních směrnic a instrukcí.

 

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Tereza Matoušová C/530 267 093 743267 093 743 vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in

Lidé na oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Richard Tichý C/504 267 093 387267 093 387 vedoucí referátu stížností
Ilona Adamcová C/528 267 093 400267 093 400 referentka
Libuše Krejčová C/528 267 093 260267 093 260 referentka
Tereza Matoušová C/530 267 093 743267 093 743 vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in
Jolana Rožková C/529 267 093 371267 093 371 právník
Šárka Weberová C/529 267 093 137267 093 137 právník

  Než půjdete na úřad...

  Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

  Mělo by Vám pomoci:

  Využijte dětský koutek...

  Dětský koutek je do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení!

  Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10