huluhub.com
beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort
erotik film izle

Odbor živnostenský

Jméno a příjmení:Věra Nachlingerová

Budova/kancelář:A/222

Tel. linka:267 093 470267 093 470

Email:vera.nachlingerova@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru živnostenského

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 615

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Petra Adamcová A/215 267 093 281267 093 281 referent
Hana Borská A/209C 267 093 289267 093 289 vedoucí referátu správních řízení
Kateřina Brodecká A/212 267 093 261267 093 261 referent
Vladimír Brož A/209A 267 093 388267 093 388 referent
Naděžda Conková A/216 267 093 369267 093 369 referent
Natálie Cupalová / 267 093 602267 093 602 referent - DOHODA
Helena Černá A/211 267 093 275267 093 275 referentka
Zdeňka Durdisová A/215 267 093 347267 093 347 referent - DOHODA
Richard Franěk A/209B 267 093 264267 093 264 referent
Jana Fraňková A/209D 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Alena Hájková A/211 267 093 279267 093 279 referent
Ilona Hánová A/213 267 093 312267 093 312 vedoucí referátu základních registrů
Věra Hejtíková A/212 267 093 285267 093 285 referentka - koordinátorka přestupkového řízení
Renáta Hnědkovská A/215 267 093 347267 093 347 referent - dohoda
Helena Jiráčková A/209B 267 093 286267 093 286 referent
Petr Kaucký A/218A 267 093 208267 093 208 referent/ka
Alena Kubalíková A/218B 267 093 322267 093 322 vedoucí referátu speciálních kontrolních činností
Monika Květoňová A/217 267 093 206267 093 206 vedoucí oddělení kontrolního
Věra Nachlingerová A/222 267 093 470267 093 470 vedoucí odboru živnostenského
Jana Serbouk A/215 267 093 270267 093 270 vedoucí referátu živnostenského rejstříku
Jitka Stachová A/219 267 093 268267 093 268 referentka
František Svoboda A/216 267 093 274267 093 274 vedoucí oddělení evidence podnikatelů
Ingrid Vaněčková A/218A 267 093 320267 093 320 referentka
Jaroslava Vašátková A/209A 267 093 537267 093 537 referent
Jindra Žejdlová A/223 267 093 615267 093 615 referent

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu
 • Nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Informujeme podnikatele o očekávané úpravě živnostenského zákona v souvislosti s návrhem zákona o realitním zprostředkování.

Tento zákon bude upravovat některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související. Návrh zákona je v současné době projednáván v Senátu. Předpokládaná účinnost je 1. ledna 2020. Pokud v rámci volné živnosti zprostředkováváte uzavření realitní smlouvy, sledujte naše novinky, kde pro vás budou včas připraveny důležité informace.

Dne 1. července 2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.