Oddělení městské zeleně a čistoty

Náplň práce oddělení:

 • zabezpečuje údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť svěřených do správy městské části
 • zajišťuje a kontroluje celoplošný úklid chodníků (včetně zimního úklidu)
 • připravuje investiční akce v oblasti úprav ploch veřejné zeleně a dětských hřišť
 • zajišťuje rozvoj a revitalizaci ploch městské zeleně ve správě městské části
 • zajišťuje odstraňování nepovolených skládek z veřejných prostranství
 • koordinuje systém nakládání s komunálním odpadem na území městské části
 • provádí kontrolu pořádku na stanovištích sběrných nádob směsného, separovaného a velkoobjemového odpadu
 • určuje stanoviště kontejnerů na separovaný odpad a stanoviště a termíny přistavení kontejnerů na objemný odpad na území městské části Praha 10
 • vyřizuje MMS podněty, SMS zprávy a záznamy na ekologické lince
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje
 • zajišťuje ekoosvětové akce v městské části
 • zabezpečuje pracovní činnost osob vykonávajících veřejně a obecně prospěšné práce
 • dohlíží nad údržbou pozemků ve vlastnictví soukromých osob a zajišťuje jednání s vlastníky pozemků

Kontakty:

MMS podněty: mms@praha10.cz, 736 499 364
SMS podněty: 736 499 364
Ekolinka: 267 093 725 (záznamník)

zahradní architekt: Ing. Blanka Černická, DiS., kancelář C 424, tel.: 267 093 241, e-mail: blanka.cernicka@praha10.cz

 • koordinuje správu veřejné zeleně na území městské části
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Vršovice, Vinohrady, Michle a části Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch a dětských hřišť
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

koordinátor údržby městské zeleně: Simona Kupková, DiS., kancelář C 421, tel.: 267 093 367, e-mail: simona.kupkova@praha10.cz

 • připravuje a zajišťuje pro městskou část renovace parkových ploch a prostranství sídelní zeleně
 • zpracovává projekty úprav veřejné zeleně a květinových výsadeb
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Malešice a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně
 • vyřízuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

referent - správa dětských hřišť a sportovišť: Ing. Petr Uher, kancelář C 421, tel.: 267 093 721, e-mail: petr.uher@praha10.cz

 • zajišťuje údržbu herních prvků a mobiliáře na dětských hřištích
 • připravuje podklady pro realizaci úprav dětských hřišť
 • zabezpečuje pravidelnou kontrolní činnost dětských hřišť
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí správu hřišť
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu dětských hřišť

referentka údržby městské zeleně: Tereza Valešová, DiS., kancelář C 424, tel: 267 093 426, e-mail: tereza.valesova@praha10.cz

 • koordinuje správu veřejné zeleně na území městské části
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Záběhlice a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch a dětských hřišť
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně
 • stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství včetně povolení záborů

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jiří Procházka C/423 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Blanka Černická C/424 267 093 241267 093 241 referent - zahradní architekt
Jiří Jeřábek C/422 267 093 544267 093 544 referent - kontrola odpadů a čistoty
Roman Kaštovský C/425 267 093 365267 093 365 vedoucí referátu čistoty
Lukáš Kratochvíl C/422 267 093 357267 093 357 referent - kontrola odpadů a čistoty
Daniel Kunt C/422 267 093 444267 093 444 odpadový specialista
Simona Kupková C/421 267 093 367267 093 367 koordinátor údržby městské zeleně
Jiří Procházka C/423 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
Simona Šmelhausová C/424 267 093 501267 093 501 referent - zahradní architekt
Petr Uher C/421 267 093 721267 093 721 referent - správa dětských hřišť a sportovišť
Tereza Valešová C/424 267 093 426267 093 426 referent/ka údržby městské zeleně

Adresář úřadu

Životní situace

Kategorie: Hledání v popisu:

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10