Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
17.3.2020 230 5 k návrhu na schválení vzorů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace od MČ Praha 10 v roce 2020 a schválení vzoru dodatku veřejnoprávních smluv pro pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018 a 2019 Rada
19.3.2020 251 7 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0051 - Sociální věci Rada
19.3.2020 250 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 1010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
19.3.2020 249 7 k vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ Rada
19.3.2020 248 7 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1674 na akci „HAVARIJNÍ OPRAVA POTRUBÍ ZTI (KANALIZACE) VČETNĚ STAVEBNÍCH OPRAV A ZEMNÍCH PRACÍ NA OBJEKTU ZŠ ŠVEHLOVA 2900/12, PRAHA 10“ Rada
19.3.2020 247 7 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1082, Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/0982 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OMP/0492 na akci „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
17.3.2020 246 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků REZEDA, 1823, 1824, 1825, 1826, Praha 10, u akce: „Zateplení budovy Průběžná 1823, 1824, 1825, 1826, Praha 10 - Strašnice“ Rada
17.3.2020 245 5 k informaci o fyzickém a ekologickém vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM Rada
17.3.2020 244 5 k návrhu na zahájení otevřeného zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“ na dobu neurčitou Rada
17.3.2020 243 5 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 - zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 - ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice Rada
17.3.2020 242 5 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0081 - Obecní majetek Rada
17.3.2020 241 5 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., vykonávajícího současně funkci generálního ředitele společnosti Rada
17.3.2020 240 5 k návrhu na změnu rozpočtu pro rok 2020 - 0021 - Životní prostředí Rada
17.3.2020 239 5 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem v nebytovém prostoru č. 503 na adrese Moskevská 262/57 v k. ú. Vršovice Rada
17.3.2020 238 5 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytových prostorech 500 a 501 v domě č. p. 1291-1292 Kubánské náměstí č. o. 24 a 25, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
17.3.2020 237 5 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 8. Rada
17.3.2020 236 5 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti stezky přes pozemek parc. č. 2244/143, k. ú. Strašnice a pozemek parc. č. 2244/299, k. ú. Strašnice, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě MČ Praha 10 Rada
17.3.2020 235 5 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2160/1 - zahrada o výměře 477 m2 a parc. č. 2171 - ostatní plocha o výměře 633 m2 v k. ú. Záběhlice Rada
17.3.2020 234 5 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 213 - zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Strašnice Rada
17.3.2020 233 5 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1010 na akci „Oprava ploché střechy ul. Ostružinová č. p. 2936/3, 2935/5, 2934/7, 2933/9, Praha 10 - Záběhlice“ Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10