Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
4.6.2019 408 6 k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů Rada
4.6.2019 407 6 k návrhu na narovnání využívání částí pozemků parc. č. 2628/1 a 2631/1 v k. ú. Strašnice při ulici Dřevčická Rada
4.6.2019 406 6 k návrhu na podání žádosti o dotaci z rezervy hl. m. Prahy na spolufinancování projektů EU/EHP Rada
4.6.2019 405 6 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2018 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
28.5.2019 404 10 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o pronájem školy V Olšinách (PhDr. Iva Novotná, VĚDA - základní škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., IČO 257 71 159, DS: n87mhs6, Legerova 1878/5, 120 00 Praha 2, ze dne 22. 5. 2019)
Rada
28.5.2019 403 10 k podání adresovanému RMČ:
Petice proti zástavbě v lokalitě Třebešín (p. ********************** - za petiční výbor *******************************, ze dne 17. 5. 2019)
Rada
28.5.2019 402 10 k návrhu na vyjádření k žádosti Ministerstva vnitra ČR o kontrolu územního vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu Parlamentu ČR Rada
28.5.2019 401 10 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
28.5.2019 400 10 k návrhu na zrušení výběrového řízení na prodej volné nebytové jednotky č. 1310/60, v domě Na Louži 1310/6, Praha 10, formou elektronické aukce, vyhlášeného v termínu od 3. 9. do 3. 10. 2018 Rada
28.5.2019 399 10 k návrhu záměru prodeje id. ½ bytového domu č. p. 225 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 405, k. ú. Vršovice, ulice Ruská 4, Praha 10, formou elektronické aukce Rada
28.5.2019 398 10 k návrhu na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4259- 62/2018 ze dne 6. 8. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2 a druhá část pozemku o výměře 20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice Rada
28.5.2019 397 10 k návrhu na jmenování ředitelky Základní školy, Praha 10, Brigádníků 14/510 Rada
28.5.2019 396 10 k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Vladivostocká 8/1034 Rada
28.5.2019 395 10 k návrhu na udělení plné moci společnosti Czech project group, s. r. o., zastoupené panem Jiřím Tesařem, pro potřeby projednání dokumentace pro vydání územního souhlasu a rozhodnutí projektu „Grilovací zóna Gutovka“ Rada
28.5.2019 394 10 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2019 Rada
28.5.2019 393 10 k návrhu na vypovězení smlouvy o dílo na provádění úklidu č. 2018/OŽD/1183 uzavřené s Buči - Praha 10, z. s. Rada
28.5.2019 392 10 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 - Vnitřní správa Rada
28.4.2019 391 10 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3012) Rada
28.5.2019 390 10 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů - odvětví 0051 - Sociální věci - vratka části finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče (RO 2025) Rada
28.5.2019 389 10 k návrhu na zahájení koncepční projektové přípravy záměru výstavby sportovní haly a revitalizace hřiště při ZŠ Brigádníků Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10