Odpovědi na často kladené dotazy

„Zóny nic neřeší!“

Zóny placeného stání jsou v současné době standardním opatřením v jádrových pražských městských částech. Jednotná celopražská zóna se v tuto chvíli nechystá, a tedy i Praha 10 přikračuje k řešení nabízenému vyhláškou hlavního města Prahy, které je také provozovatelem systému placeného parkování. Praha 10 jedná na základě velmi kriticky vyznívající Analýzy dopravy v klidu zavedením parkovacích zón i pro naši městskou část. Z Analýzy je naopak zřejmé, že počet automobilů, které budou moci na Desítce parkovat, poklesne o cca 10–15 %. To by mělo pomoci k uvolnění kapacity volných míst u řady lokalit napříč čtvrtěmi Prahy 10.

„Bude to pro nás drahé!“

Poplatky jsou nastaveny ze strany Magistrátu, nenastavuje je městská část. Roční poplatek činí pro rezidenty (tj. občany s trvalým pobytem) na první zapsané auto na jednu fyzickou osobu 1 200 Kč (respektive 600 Kč, pokud parkujete pouze ve své čtvrti a nepřemisťujete se autem po Praze 10). Vzhledem k nákladům na vozidlo to snad není likvidační poplatek a je výrazně levnější než např. pronájem garáže. Vyšší poplatky jsou nastaveny pro tzv. abonenty (majitele nemovitostí, podnikatele s provozovnou) a nerezidenty, případně pro majitele, kteří na sebe mají evidováno více vozidel a parkují ve veřejném prostoru.

„Městská část neřeší vraky.“

V souvislosti se zaváděním zón placeného stání dojde na některých místech k eliminaci autovraků. Jejich odstraňování aktivně řešíme i teď, ale zákon velmi přísně definuje, jaké znaky musí vykazovat autovrak. Mnohdy je proto nemožné zahájit správní řízení o jeho odstranění. Vítáme připravovanou novelu zákona, kde je jasně uvedeno, že auto bez technické kontroly nemá na silnici co dělat a půl roku po jejím propadnutí bude odstraněno, aby nadále neohrožovalo bezpečnost a nezabíralo parkovací stání aktivním řidičům. Na naši intervenci byla ještě zapracována část o likvidaci aut zaniklých v polopřevodu (v důsledku tzv. očištění registru vozidel v roce 2015), protože dle našich zkušeností tato vozidla tvoří až polovinu odstavených vozidel. Novelu v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

„Na modrých zónách nezaparkuje návštěva.“

Systém zón je vstřícnější než v minulosti, takže návštěva u nás na Desítce zaparkuje. Modré rezidentní, případně také fialové návštěvnické zóny umožňují krátkodobé parkování v délce několika hodin všem automobilům bez rozdílu místa bydliště. Poplatek se hradí prostřednictvím automatů nebo SMS zprávou. Parkovací zóny by dle návrhu měly platit od pondělí 8.00 do pátku 18.00 hod. s každodenní mezerou pro zásobování mezi 6.00–8.00 hod. Víkendové a sváteční návštěvy tedy budou možné i nadále. Jedinou výjimkou budou významně exponovaná místa, jako například okolí fotbalových stadionů, kde bude zóna platit i o víkendech. Jedná se zatím o návrh, který bude v průběhu roční přípravy dále konzultován.

„Nestavíte žádná nová parkovací místa.“

Nové vedení je u kormidla Prahy 10 teprve půl roku, tedy pokud někdo nekonal, byla to předchozí vláda, která problematiku parkování dlouhá léta odsouvala. Nelze stavět něco, co nikdo nikdy nepřipravil. Nyní s přípravou parkovacích zón se chystá i studie územních rezerv pro výstavbu parkovacích domů. Chceme dostat více aut z ulic do řádného parkování! Bude to nějakou dobu trvat, stavební procesy jsou dlouhé.

„Parkovací zóny byly odmítnuty v referendu závazném pro radnici.“

V referendu v roce 2014 se neřešilo zavedení parkovacích zón, ale výstavba vybraných parkovacích domů. Tehdejší vedení v čele se starostou Zoufalíkem se výsledky, které ale nebyly závazné, stejně neřídilo. O parkovacích domech se uvažuje až nyní. Zavedení parkovacích zón je politickým rozhodnutím, které má současná koalice v programovém prohlášení Rady MČ, a je v situaci, kdy mají okolní městské části zóny zavedené nebo je chystají, nezbytným a nejrychlejším řešením.

„Praha 10 se nestará o chodce, cyklisty, případně uživatele koloběžek.“

V tuto chvíli je pro nás prioritou v oblasti dopravy parkování, které se roky neřešilo, ale ve svém programovém prohlášení myslí radní i na měkké formy dopravy. V minulosti bylo vybudováno několik tras a byl zpracován generel cyklodopravy, Praha 10 se chce zaměřit na propojování cyklotras s okolními městskými částmi.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10