Oddělení technické správy a služeb

 • spravuje movitý a nemovitý majetek v užívání ÚMČ po stránce materiální, technické a provozní.
 • zajišťuje a koordinuje investiční akce spojené s opravami a údržbou ÚMČ.
 • v prostorách ÚMČ metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost správní firmy PRAHA 10 - Majetková, a.s. v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.
 • zajišťuje veškeré revize.
 • zajišťuje ve spolupráci likvidaci odpadů.
 • zajišťuje v koordinaci recepční službu a ostrahu budov UMČ.
 • zajišťuje oblast BOZP a PO včetně školení.
 • zajišťuje nákup energií pro budovu úřadu.
 • zajišťuje službu provozu dětského koutku pro veřejnost v budově ÚMČ. Rodiče tam mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let.
 • zajišťuje po stránce technické a materiální průběh voleb na území Prahy 10.
 • zajišťuje možnost stálé provozuschopnosti budovy i přes stáří a špatný stav budovy, kdy je v řešení nutnost komplexní rekonstrukce.
 • zprovoznil pro zrakově postižené občany kompletní navigační a informační systém, který se průběžně aktualizuje.
 • zprovoznil nový orientační systém budovy pro návštěvníky ÚMČ P10.
 • zajišťuje bezplatné zapůjčení vysoušecích zařízení občanům Prahy 10 v případě havárií apod.

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Lukáš Albrecht C/405 267 093 377267 093 377 vedoucí oddělení technické správy a služeb

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Lukáš Albrecht C/405 267 093 377267 093 377 vedoucí oddělení technické správy a služeb
Jana Kučerová C/405 267 093 498267 093 498 technický referent
Jiří Dudek C/522 267 093 405267 093 405 vedoucí referátu archivu
Martina Císařová C/sut. 267 093 521267 093 521 referentka - archiv
Petra Jelínková C/402 267 093 522267 093 522 vedoucí referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním radnice
Iva Bernášková A/06 267 093 456267 093 456 referent - podatelna
Lenka Janíková A/06 267 093 452267 093 452 referent - podatelna
Marie Dušková A/06 267 093 656267 093 656 referent - podatelna
Ivo Antušek A/06 267 093 201267 093 201 referent - podatelna
Helena Zachová A/06 267 093 315267 093 315 vedoucí referátu podatelny

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10