Nejčastěji kladené otázky

Dotaz na povolení stavby doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu. 

 

Ing. Marie Borovková - pro k.ú. Vinohrady
Kancelář: A522
Telefon: 267 093 428
Email: MarieB@praha10.cz

Ing. Zuzana Frantová - pro k.ú. Strašnice
Kancelář: A513b
Telefon: 267 093 650
Email: zuzanaf@praha10.cz

Ing. Petra Hinková - pro k.ú. Vršovice
Kancelář: A514
Telefon: 267 093 684
Email:petrad@praha10.cz

Ing. Jiří Jaroš - pro k.ú. Záběhlice
Kancelář: A519
Telefon: 267 093 472
Email: jirija@praha10.cz

Ing. Petra Elena Kubíčková - pro k.ú. Strašnice
Kancelář: A513a
Telefon: 267 093 391
Email:petraku@praha10.cz

Ing. Iva Michálková - pro k.ú. Vršovice
Kancelář: A513b
Telefon: 267 093 203
Email: IvaM@praha10.cz


Bc. Romana Nikolova - pro k.ú. Malešice
Kancelář: A515a
Telefon: 267 093 352
Email:RomanaN@praha10.cz

Ing. Lenka Polanová - pro k.ú. Strašnice
Kancelář: A513a
Telefon: 267 093 406
Email: lenkap@praha10.cz


Ing. Michal Průša - pro k.ú. Vršovice
Kancelář: A514
Telefon: 267 093 660
Email:MichalPr@praha10.cz

Ing. arch. Michaela Šunková - pro k.ú. Záběhlice
Kancelář: A519
Telefon: 267 093 386
Email: michaelas@praha10.cz

 

 

Dotaz na vodoprávní řízení 

Ing. Kateřina Paulíny - územ. řízení, vodopráv.úřad a územní řízení stavby
Kancelář: A521a
Telefon: 267 093 682
Email: katerinapa@praha10.cz

 

Dotaz na problémy se stavbou

Ing. Zdeněk Janda - statik, kontrola prohlídky staveb
Kancelář: A521b
Telefon: 267 093 541
Email: ZdenekJ@praha10.cz

 

Dotaz na povolení reklam a stánků

Marie Šavrdová - reklamy a stánky
Kancelář: A521a
Telefon: 267 093 355
Email: MarieSa@praha10.cz

 

Dotaz k umístění stavby


Ing. Hana Boušková - stavební řízení
Kancelář: A503
Telefon: 267 093 605
Email: HanaBo@praha10.cz

 

Václava Čermáková - územní řízení -sektor jih 
Kancelář: A501
Telefon: 267 093 578
Email: VaclavaC@praha10.cz

 

Ing. arch. Hana Vítovcová - územ.řízení -sektor východ
Kancelář: A501
Telefon: 267 093 586
Email: hanavi@praha10.cz

 

Ing. arch. Eva Langová - územ. řízení - sektor západ 
Kancelář: A502b
Telefon: 267 093 529
Email: EvaLa@praha10.cz            

 

Ing. Karolína Škachová - územní řízení- sektor sever
Kancelář: A502b
Telefon 267 093 259
Email: KarolinaS@praha10.cz

 

Ing. Štěpánka Tajovská - územní řízení - sektor střed
Kancelář: A503
Telefon: 267 093 331 
Email: StepankaT@praha10.cz

Odbor stavební

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10